Ring til os og få en drøftelse om dine konkrete behov.

Derfor Kolding 

 • Attraktiv beliggenhed
 • Nem og gennemskuelig prispolitik
 • Reservér jorden inden endelig beslutning
 • Køberet giver den nødvendige ro til at projektere

Nemmere og billigere at købe erhvervsjord i Kolding

Kolding Kommune har justeret prisen, og sælger erhvervsjord til 130 kr./m2 for industriområderne i Kolding og 60 kr./m2 i Vamdrup og Lunderskov.

Priserne gælder dog ikke for områderne Nordic Synergy Park og Petersmindevej 2.

Ring til os og få en drøftelse om dine konkrete behov eller læs mere om vores mange tiltag her på siden.

Du kan også klikke dig ind på den enkelte udstykning og finde prospektor m.m.

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.

 • Der kan opnås reservation af en erhvervsgrund for en periode på 3 måneder.
 • Der betales ikke vederlag for reservationen.
 • Reservationen udløber automatisk efter 3 måneder.
 • Herefter skal der gå min. 3 måneder, før at der kan indgås ny aftale om reservation af den samme grund.
 • Reservationen medfører, at grunden reserveres i perioden til den af Kommunen til enhver tid fastsatte mindstepris, og den reserverede grund sælges som udgangspunkt ikke til anden side i reservationsperioden.
 • Dette udgangspunkt fraviges, hvis der fra anden side fremkommer købsønsker i      reservationsperioden. Hvis virksomheden, som har reserveret grunden, fastholder sit købsønske, tilbyder Kommunen virksomheden – og andre, der har henvendt sig med ønske om at købe grunden – at afgive bud i en samlet budrunde.
 • Der gives de bydende 7 hverdage til at fremkomme med et bud. Grunden sælges herefter til højestbydende.
 • Kommunen er ikke forpligtet til at sælge en reserveret grund.
 • Der kan indgås aftale om køberet på en erhvervsgrund for en periode på 1 år eller en periode på 2 år.
 • Køberetten medfører, at grunden ikke sælges til anden side i køberetsperioden.
 • Kommunen er forpligtet til at sælge grunden til virksomheden i køberetsperioden til den pris og på de vilkår, som gælder på tidspunktet, hvor aftalen om køberetten indgås.
 • Der betales vederlag for køberetten med 5% af købesummen for en køberet på 1 år og med 10 % af købesummen for en køberet på 2 år.
 • Vederlaget for køberetten modregnes i købesummen, såfremt virksomheden udnytter køberetten i køberetsperioden.
 • Køberetten udløber automatisk efter 1 henholdsvis 2 år, hvis den ikke er udnyttet.
 • Efter udløbet af køberetsperioden udbydes arealet på ny til salg
 • Såfremt flere virksomheder er interesseret i at indgå aftale om køberet for det samme areal, tilbyder Kommunen virksomhederne at afgive bud i en samlet budrunde.
 • Der gives de bydende 7 hverdage til at fremkomme med et bud på køberetten. Grunden sælges herefter til højestbydende.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey