Området kan anvendes til industri-, lager-, service- og værkstedsvirksomhed samt engrosvirksomhed.

Arealerne, der er på i alt ca. 55.700 m², er beliggende ved Krumtappen i Vamdrup by.

Arealerne er omfattet af lokalplan 20 og lokalplan 50, der udlægger arealerne til industri-, lager - og værkstedsvirksomhed.

Pris 60 kr./m2

Priserne skal tillægges moms, men er incl. kloaktilslutningsbidrag.

Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber.

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.

 


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey