Området må anvendes til service- og administrationsvirksomheder og udvalgsvarebutikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalplanen sikrer mulighed for at området kan anvendes og bebygges til erhvervsformål, samtidig med at de eksisterende naturforhold tilgodeses, ved at der udlægges et område til grønt område i form af naturområde, endvidere etableres nye beplantning langs både overordnede og interne veje.

 

Pris 130 kr./m2

Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.

 


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey