Kontor- og serviceerhverv samt lettere og tungere industri.

Kolding Kommune sælger ca. 175.000 m² erhvervsjord i Bramdrup Industripark, etape 2, beliggende ved Dons Landevej og Højvangen.

Erhvervsarealet er omfattet af lokalplan 0715-31, Bramdrup Industripark, etape 2, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål af regionalt orienterede virksomheder, f.eks. større firmadomiciler, større logistikvirksomheder og større produktions- og entreprenørvirksomheder.

Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke etableres boliger.

Arealerne ligger motorvejsnært.

Pris 130 kr./m2

Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Købstilbud med salgsvilkår

Salgsprospekt

Lokalplan 0715-31

Servitutredegørelse

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey