Veletableret erhvervsområde hvis erhvervsformål er forbeholdt regionalt orienterede virksomheder samt lastbilparkeringsanlæg.

Området udgør den nordvestlige del af erhvervsområdet nord for motorvejen. Mod syd grænses ned mod onsrod Å, mod øst til Vejlevej og mod nord af den nye forlængelse af Højvejen.

Arealet ligger motorvejsnært.

Pris 130 kr./m2

Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.

 


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey