Arealet, der har matr.nr. 4s, Lunderskov, er på ca. 7.500 m2

Der må opføres og indrettes bebyggelse eller udøves erhverv til industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Området må anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til pågældende erhverv.

Arealet ligger nær centerbyen Lunderskov.

Mindsteprisen for ovennævnte areal andrager 60,00 kr./m2

Prisen skal tillægges moms.

Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber.

 


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies