Arealet er på ca. 35.800 m².
Grunden er godt beliggende i forhold til motorvejen.

Areal til højhusbyggeri/kontor/hotel

Kolding Kommune sælger attraktivt beliggende grund direkte ud til motorvejen til højhusbyggeri.

Arealet er på ca. 35.800 m² og muliggør opførelse af ca. 17.900 etagemeter højhuse til kontorerhverv, serviceerhverv herunder hotel og lignende. Der vil være mulighed for kun at købe en del af arealet.

Grunden er ekstremt godt beliggende i forhold til motorvejen, som giver ejendommen en meget høj eksponeringsgrad.

I forbindelse med salget igangsættes der lokalplanlægning med henblik på en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området, der muliggør anvendelse af arealet til serviceerhverv, kontorerhverv herunder hotel o. lign med mulighed for at bygge op til ca. 17.900 etagemeter højhuse. Kommunen vil kræve, at byggeriet opføres i lavenergiklasse 2015.

Minimumspris er 1.350 kr. pr. etagemeter ekskl. moms.

Overtagelse finder sted 14 dage efter offentliggørelse af lokalplanen og færdigbehandlet byggesag hos kommunen, der muliggør opførelse af købers projekt.

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

For salgsmateriale og yderligere oplysninger kan du kontakte Brian Holmer på telefon 79 79 16 73. 

Byrådet forbeholder sig ret til frit af vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. Hvis arealet ikke er solgt efter udbudsfristens udløb, er dette fortsat til salg.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey