Skal du udskifte et facadeskilt?

Er din ejendom omfattet af en lokalplaner

Er din ejendom bevaringsværdig?

Skal du opsætte et fritstående skilt ved din ejendom, skal du søge kommunen om byggetilladelse.

Ved udskiftning eller vedligeholdelse af tag, vinduer, facadeskilte og facadeustyr m.m. anbefales det at kontakte By- og Udviklingsforvaltningen, da din bygning kan være omfattet af en bevarende lokalplan eller andre tinglyste bestemmelser.   

Du kan læse Kolding Kommunes skiltepolitik i retningslinjerne i Regulativ for Facader og Skilte.  


Klagemuligheder:

Man har mulighed for at klage til Naturklagenævnet over en kommunal afgørelse truffet på grundlag af en lokalplan eller en byplan:    

Natur- og Miljøklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
mail: nmkn@nmkn.dk        

Er afgørelsen truffet på grundlag af byggeloven, kan der klages til:     

Statsforvaltningen Syddanmark
Strogade 10
6200 Aabenraa
mail: syddanmark@statsforvaltning.dk

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey