Området udlægges for størstedelen til virksomhedstyper med stort arealbehov, stort arbejdskraftforbrug og høj trafikintensitet.

Området må anvendes til industri, entreprenør- og lagervirksomhed, engroshandel, kontorpræget servicevirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

 

Pris 130 kr./m2

Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til kloakforsyningen på kr. 40,92 kr. excl. moms pr. m²

Ved arealer over 15.000 m2 forhandles prisen individuelt.

 


Dokumenter til brug for afgivelse af tilbud:

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey