Området Nordic Synergy Park.
Oversigtskort over området.

Kolding Kommune sælger erhvervsjord i kommunens nye erhvervsudstykning Nordic Synergy Park, etape 1.

Området er beliggende i den sydlige del af Kolding mellem Sønderjyske Motorvej, Tankedalsvej og Hylkedalsvej.

Området udgør 6 delområder – delområde 1A, 1B, 2A, 2B, 2C og 3 og er omfattet af lokalplan 0831-31 Nordic Synergy Park, etape 1.

Indtil videre er der udbudt arealer til salg i delområde 2B og 2C.

De 2 udbudte delområder må kun anvendes til administration, liberale erhverv, offentlig og privat service (virksomhedsklasse 1), uddannelse, forskning, anlæg til områdets forsyning og vidensbaserede erhverv evt. tilknyttet mindre produktion. Desuden tillades hotel og restaurant samt idræt og kulturelle formål. Der tillades ikke lager og transportvirksomhed. Vindmøller tillades ikke opstillet.

Delområde 2B udgør ca. 27.000 m2, og der er endnu ca. 17.000 m2 ledigt areal til salg. Arealet sælges til en minimumspris på 250 kr./m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Der kan udstykkes parceller med grundstørrelser på mindst 5.000 m².

Delområde 2C udgør ca. 39.000 m2, og der er endnu ca. 14.000 m2 ledigt areal til salg. Arealet sælges til en minimumspris på 300 kr./m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. Der kan udstykkes parceller med grundstørrelser på mindst 5.000 m².

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey