Oversigtskort

Kolding Kommune udbyder et regnvandsbassin/grønt areal til salg ved Nordager, Kolding på 20.674 m2.

Grunden udbydes med mindstepris på kr. 200.000. På arealet må der ikke opføres bygninger af nogen art, og arealet kan alene anvendes som et grønt område, ligesom arealet ikke kan indgå ved beregningen af en anden parcels bebyggelsesprocent, se særskilt afsnit i købsaftalen. Dette gælder også ved eventuel matrikulær sammenlægning eller arealoverførsel.

 

Udbuddet sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

 

Salgsmateriale kan ses i faktaboksen til venstre, eller fås ved henvendelse til tlf. 79791673.

 

Skriftlig tilbud på grundene sendes til:

 

Kolding Kommune, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på email til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tilbuddet skal være forvaltningen i hænde senest den 11. oktober 2019 kl. 13:00.

 

Hvis grunden ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey