Udbud af byggeretter i hjertet af Kolding

Luftsfoto 715

Kolding Kommune udbyder nu et ca. 30.000 kvm stort område ved Holmsminde og Riberdyb til salg. Åen løber gennem området, der har forbindelse til gågaderne på den ene side og campusmiljøet på den anden side. Området ønskes omdannet til en levende og moderne bydel, hvor der kan bygges op til 45.000 etagemeter bestående primært af boliger, men også cafeer, kontorer, m.m.

Den vindende tilbudsgiver skal udvikle området i samarbejde med Kolding Kommune. Kolding Kommune er en designkommune, hvilket betyder, at arkitektur og design skal i fokus. Der bliver lagt vægt på, at bydelen kan rumme en variation af boligtyper med en mangfoldig beboersammensætning, og samtidig kan bruges som et grønt bymiljø, særligt med udnyttelse af åens rekreative potentiale.

 

Arealet udbydes til salg i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68, og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsmaterialet.

Tilbud skal afgives senest onsdag den 18. december 2019, kl. 12.00, og tilbud skal sendes til:

Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding, eller sendes pr. e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilbuddet skal udarbejdes i overensstemmelse med vilkårene som beskrevet i Udbudsbetingelsernes pkt. 5. Tilbuddet skal ikke indeholde priser. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgiver m.v., beskrivelse af kompetencer og bemanding, samt besvarelse af strategiske udviklingstemaer.

Ved vurderingen af tilbuddene og som grundlag for beslutning om indgåelse af købsaftale vil Kolding Kommune lægge vægt på tilbudsgivernes besvarelse af de 10 udviklingstemaer, samt tilbudsgivers kompetencer og bemanding, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.3.

 

Rettelsesblad dateret 28. november 2019

Spørgsmål og Svar opdateret 5.12.2019

Notat vedr. moms udarbejdet af Bech-Bruun den 5.12.19

 

Salgsmateriale kan ses nedenunder eller fås ved henvendelse til Maja Bramsen, tlf. 7979 4233, eller Brian Holmer, tlf. 7979 1673, eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Spørgsmål bedes fremsendt skriftligt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Bilag 1 Udbudsbetingelser af oktober 2019

Bilag 2 Program for udviklingen af bydelen Kolding Å

Bilag 3 Tegningsrids af den 2. september 2019

Bilag 5 Tekniske specifikationer dateret oktober 2019

Bilag 5.1 Måleblad udarbejdet af LIFA Landinspektører matr.nr. 452 Kolding Bygrunde

Bilag 5.2 Registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen matr.nr. 452 Kolding Bygrunde

Bilag 5.3 Kolding Kommunes Arkitekturstrategi 2017 Bedre rammer for livet

Bilag 5.4 Miljø- og geoteknisk undersøgelsesrapport udarbejdet af Sweco dateret august 2019

Bilag 5.5 VVM-redegørelse og Miljøvurdering udarbejdet af Grontmij dateret maj 2013

Bilag 5.6 Arkæologisk rapport udarbejdet af Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev 2014

Bilag 5.7 Arkæologisk udtalelse udarbejdet af Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev 2019

Bilag 5.8 LER 2019 med tilhørende underbilag

Bilag 5.9 BlueKolding Eksisterende Bassin dateret 12. marts 2019

Bilag 5.10 BlueKolding Skitser alternative placeringer bassin dateret 12. marts 2019

Bilag 5.11 BlueKolding Tilslutningsbidrag til kloak dateret 23. maj 2019

Bilag 5.12 BlueKolding Notat vedrørende medfinansieringsprojektet Søndergade dateret 15. januar 2019

Bilag 5.13 Transmissionsledning TVIS generelle vilkår

Bilag 5.14 Transmissionsledning TVIS Kortbilag

Bilag 6 Tingbogsattester for matr.nr. 452 og 554a Kolding Bygrunde dateret 29. august 2019

Bilag 7 Udskrift af servitut BaneDanmark 07.03.2019 1010557144 matr.nr. 452

Bilag 8 Visionen om Det åbne Boligfællesskab

Bilag 9 Værdiprogram for Det åbne boligfællesskab

Bilag A Betinget købsaftale

Bilag B Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey