Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Udbud af storparcel i Eltang til salg - til privat tæt-lav boligbebyggelse

Kolding Kommune udbyder en storparcel, beliggende Elmevangen 20, Eltang, 6000 Kolding til salg i offentligt udbud – til tæt-lav boligbebyggelse, bestående af to eller tre sammenbyggede huse i højst to etager.

Storparcellen udgør en del af et nyt byudviklingsområde. Byudviklingsområdet er markeret med rødt på kortbilaget. Storparcellen har et samlet grundareal på 17.992 m².

Eltang 

Beskrivelse af området

Storparcellen er omfattet af lokalplan 0541-11 Ved Eltang – et boligområde. Storparcellen er beliggende ca. 1 km fra Nr. Bjert, nord for Kolding Fjord, i et naturskønt område.

Udover det smukke landskab med gode naturoplevelser og den centrale placering i Trekantområdet, byder området på et godt fællesskab. Med åbne forhaver, veje til leg og ophold, samt grundejerforeningens mulighed for at opføre et fælleshus, som Kolding Kommune via indtægterne fra grundsalget tilvejebringer en delvis finansiering af, skabes fundamentet for et godt fællesskab i området.

Vilkår for salg

Storparcellen udbydes til salg på vilkår, at kommunen forestår og bekoster den overordnede byggemodning af boligområdet. Køber forestår og bekoster den interne byggemodning af storparcellen.

Mindstepris

Storparcellen udbydes til salg ved tilbudsgivning til en mindstepris på 1.200 kr. pr. etagemeter ekskl. moms og tilslutningsafgifter. Køber skal betale for mindst 3.000 etagemeter.

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 29. januar 2020, kl. 12.00 og sendes til:

Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Storparcellen udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellen ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Salgsmateriale:

pdfKøbstilbud med salgsvilkår

pdfBilag 1. Udbudsvilkår

pdfBilag 2. Måleblad udarbejdet af LIFA Landinspektører dateret 10. november 2016

pdfBilag 3. Ejendomskort udarbejdet af LIFA Landinspektører dateret 5. december 2016

pdfBilag 4. Tingbogsattest dateret 17.10.2019

pdfBilag 5. Udskrift af servitut om pligt til medlemsskab af grundejerforening, fælleshusforening m.v.

pdfBilag 5.1. Rids 11.05.2017

pdfBilag 6. Udskrift af servitut om grundejerforening 11.05.2017

pdfBilag 7. Udskrift af servitut om regnvandslaug 22.03.2017

pdfBilag 7.1 Vedtægter 22.03.2017

pdfBilag 8. Udskrift af servitut om kloakanlæg 30.01.2017

pdfBilag 8.1. Rids 30.01.2017

pdfBilag 9. Udkast til vedtægter for grundejerforeningen

pdfBilag 10. Notat om fælleshus dateret 25. april 2017

zipBilag 11. Ejendomsdatarapport med bilag dateret 20. november 2019

pdfBilag 12. Kortbilag: Vejadgang og lavtliggende område

pdfBilag 13. Kortbilag: Vejplan med midlertidige vendepladser

pdfBilag 14. Retningsgivende bebyggelsesplan, udarbejdet af Aarstiderne Arkitekter, dateret 22. juni 2018

pdfBilag 15. Oversigtskort, Arkæologisk undersøgelse, dateret 30. oktober 2014

pdfBilag 16. Allonge til vedtægter for regnvandslaug, dateret 9. marts 2017

pdfBilag 17. Referat af ordinær generalforsamling i regnvandslauget dateret 29. april 2019

pdfBilag 18. Lokalplan 0541-11 Ved Eltang - et boligområde

pdfBilag 19. Helhedsplan, Eltang i Udvikling - et nyt byområde ved Eltang, dateret august 2014

pdfBilag 20. Bedre rammer for livet, Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2017

pdfBilag 21. Brev fra Bluekolding angående kloaktilslutningsbidrag, dateret 12. januar 2017

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey