Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Udbud af to storparceller ved Dollerup Sø i Lunderskov til salg - til boligbebyggelse

Kolding Kommune udbyder to storparceller ved Dollerup Sø i Lunderskov til salg i offentligt udbud. Storparcellerne udbydes til salg samtidig, idet der dog er tale om to særskilte udbud.

De udbudte ejendomme
De udbudte ejendomme udgør to storparceller benævnt henholdsvis del af matr.nr. 14ay og matr.nr. 14ax begge Nagbøl By, Skanderup. Storparcellerne er omfattet af henholdsvis delområde 1 og 2 i lokalplan 1115-11 Dollerup Sø nord – et haveboligområde. Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, eksempelvis klynge-, række-, dobbelt- samt kædehuse og lignende, og/eller åben-lav boligbebyggelse.

Beskrivelse af området
Storparcellerne er beliggende ca. 2 km fra Lunderskov centrum. Området er kendetegnet ved flot natur og søer.
Vest for storparcellerne udstykker og sælger Kolding Kommune parcelhusgrunde.

Vilkår for salg
Storparcellerne udbydes til salg på vilkår, at kommunen forestår og bekoster den overordnede byggemodning af boligområdet. Køber forestår og bekoster den interne byggemodning af storparcellen.

Mindstepris
Storparcellerne udbydes til salg ved tilbudsgivning med følgende mindstepriser:

 

Ejendommen Grundstørrelse Mindstepris ekskl. moms
Storparcel 1 (del af matr.nr. 14ay) Ca. 19325 m2 2.415.000 kr. + moms
Storparcel 2 (matr.nr. 14ax) 16108 m2 2.310.000 kr. + moms

 

Tilslutningsbidrag til el, vand, kloak og varme betales af køber uden for købesummen.
Køber etablerer og bekoster al byggemodning inde på storparcellerne i overensstemmelse med lokalplan 1115-11 og de nærmere krav i udbuds- og salgsvilkårene.
I købesummen er indeholdt andel af opstartskapital til den kommende grundejerforening.

Afgivelse af tilbud
Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 6. februar 2019, kl. 12.00 og sendes til:

Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding – eller til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Storparcellerne udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellerne ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil de fortsat være til salg.

Salgsmateriale kan ses nedenunder eller kan fås ved henvendelse til Maja Thorup Bramsen tlf. 79794233 eller Brian Holmer tlf. 79791673, eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Salgsmateriale

Købstilbud med salgsvilkår - Storparcel 1
Købstilbud med salgsvilkår - Storparcel 2

1) Udbudsvilkår
2)Lokalplan 1115-11 Dollerup Sø nord - et haveboligområde
3) Bebyggelsesplan, udarbejdet af Rambøll, dateret 29.10.2018
4) Bilag til bebyggelsesplan, dateret 29.10.2018
5) Måleblad, udarbejdet af Geopartner landinspektører A/S, dateret 11.12.2018
6) Arealoverførsel, måleblad, udarbejdet af Geopartner landinspektører A/S, dateret 30.11.2018 vedr. matr. nr. 14ay
7) Arealoverførsel, skematisk redegørelse, udarbejdet af Geopartner Landinspektører A/S, dateret 30.11.2018 vedr. matr.nr. 14ay
8) Bedre rammer for Livet, Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2017
9) Udkast til vedtægter for grundejerforeningen
10.1) Tingbogsattest matr.nr. 14ay, dateret 02.11.2018

10.2) Tingbogsattest matr.nr. 14ax, dateret 02.11.2018
11.1) Ejendomsdatarapport med bilag, dateret 29.10.2018 - storparcel 1 matr.nr. 14ay

11.2) Ejendomsdatarapport med bilag, dateret 30.10.2018 - storparcel 2 matr.nr. 14ax
12) Skitse over forventet afvanding, udarbejdet af BlueKolding, dateret 16.01.2018

13) Deklaration vedrørende ledningsanlæg, udarbejdet af TREFOR El-Net A/S, dateret 04.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey