To storparceller ved Markvænget i Sdr. Bjert sælges til boligbebyggelse

Kolding Kommune udbyder to storparceller ved Markvænget i Sdr. Bjert til salg i offentligt udbud. Storparcellerne udbydes til salg samtidig, idet der dog er tale om to særskilte udbud.

De udbudte ejendomme

De udbudte ejendomme udgør to storparceller benævnt henholdsvis matr.nr. 1ag og matr.nr. 1ai, begge Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert

Storparcellerne udgør henholdsvis delområde 3 og delområde 4 i lokalplan 0912-13 Westerbygård – et boligområde. Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, eksempelvis  række-, dobbelt- samt kædehuse.

Beskrivelse af området

Storparcellerne er beliggende centralt i Sdr. Bjert, ca. 5 km fra Kolding centrum. Området er kendetegnet ved imponerende natur, nærhed til skov og strand og et velfungerende lokalsamfund.   

I området ved Westerbygård har Kolding Kommune ligeledes udstykket 14 parcelhusgrunde, hvoraf 10 pt. er solgt.  

Mindstepris

Storparcellerne udbydes til salg ved tilbudsgivning med følgende mindstepriser:

Ejendommen Grundstørrelse Mindstepris ekskl. moms
Storparcel 1 (matr.nr. 1ag) 6674 m² 2.200.000 kr.
Storparcel 2 (matr.nr. 1ai) 6857 m² 2.200.000 kr.

Tilslutningsbidrag til el, vand, kloak og varme betales af køber uden for købesummen.

Køber etablerer og bekoster al byggemodning inde på storparcellerne i overensstemmelse med lokalplan 0912-13 og de nærmere krav i udbuds- og salgsvilkårene.

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 30. oktober 2020, kl. 12.00 og sendes til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til Kolding Kommune, Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2a, 6000 Kolding.

Storparcellerne udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellerne ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil de fortsat være til salg.

Salgsmateriale

Salgsmateriale kan ses nedenunder eller fås ved henvendelse til Esben Bjerregård tlf. 79 79 24 74 eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Matr.nr. 1ag Sdr. Bjert by, Sdr. Bjert (Storparcel 1)

Købstilbud med salgsvilkår Storparcel 1 Delområde 3

Udbudsvilkår

Lokalplan 0912-13

Måleblad udarbejdet af LIFA Landinspektører

Registreringsmeddelelse udarbejdet af LIFA Landinspektører A/S

Ejendomskort matr. 1ag udarbejdet af LIFA Landinspektører

Tingbogsattest matr. 1ag

Forureningsattest matr. 1ag

BBR-meddelelse matr. 1ag

Standardvedtægt for grundejerforening

Matr.nr. 1ai Sdr. Bjert by, Sdr. Bjert (Storparcel 2)

Købstilbud med salgsvilkår Storparcel 2 Delområde 4

Udbudsvilkår

Lokalplan 0912-13

Måleblad udarbejdet af LIFA Landinspektører

Registreringsmeddelelse udarbejdet af LIFA Landinspektører A/S

Ejendomskort matr. 1ai udarbejdet af LIFA Landinspektører

Tingbogsattest matr. 1ai

Forureningsattest matr. 1ai

BBR-Meddelelse matr. 1ai

Kort over vejforsyning matr. 1ai

Standardvedtægt for grundejerforening

Ejendomsdatarapport matr. 1ai

Ejendomsdatarapport resume matr. 1ai

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey