Kontakt
Jobcenter Kolding

Søger du en bestemt profil? Vil du vide mere om dine muligheder? Har du brug for hjælp?

Kontakt Jobcenter Koldings opkvalificeringsteam på tlf. 79 79 74 00.

– og klæd din virksomhed på til fremtiden

Moden og kvalificeret arbejdskraft

Med voksenlærlingeordningen kan du oprette en lærlingeplads til en person over 25 år og få et tilskud til lønnen i op til fire år.

Når du ansætter en voksenlærling, får du en voksen og moden medarbejder, som typisk er meget motiveret for at lære nyt og udvikle sig. Derudover har en voksenlærling som regel en del erhvervserfaring og er klar til at tage et større ansvar.

Ordningen er fleksibel, og du kan ansætte voksenlærlinge inden for alle fag og branchetyper. Du kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere ansatte, som du allerede har. På den måde kan du med voksenlærlingeordningen klæde din virksomhed på til at møde fremtidens krav.

Hos Jobcenter Kolding kan vi guide dig gennem hele processen, og vi hjælper gerne med at finde kvalificerede kandidater, som matcher dine behov.

Ordning med kontante fordele

Når du ansætter en voksenlærling kan du få et tilskud til lønnen på enten 30 eller 40 kr. i timen i op til fire år. Tilskuddets størrelse og varighed afhænger af hvor længe kandidaten har været ledig, og om personen er ufaglært. Kontakt Jobcenter Kolding for at høre nærmere om betingelser og tilskudsmuligheder.

Når du ansætter en voksenlærling, får du en voksen og moden medarbejder

Når du ansætter en voksenlærling, får du en voksen og moden medarbejder, som typisk er meget motiveret for at lære nyt og udvikle sig.

 

Hvad kræver det at tage en voksenlærling?

Først og fremmest skal du selvfølgelig kunne se ideen i at få ekstra arbejdskraft i form af en voksenlærling, som du har et medansvar for at uddanne og forme. Rent formelt skal du lave en uddannelsesaftale med din voksenlærling. Aftalen udarbejdes i samarbejde med den erhvervsskole, som er relevant for fagområdet. Hvis din virksomhed ikke er godkendt som praktiksted, hjælper erhvervsskolen dig med godkendelsen.

Uddannelsesform

Uddannelsen foregår som en blanding af skoleophold på erhvervsskolen og praktikophold i din virksomhed. På skolen får voksenlærlingen en masse viden inden for fagområdet, og i praktikperioden uddanner du voksenlærlingen videre og sikrer vedkommende en masse praktisk erfaring.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

En erhvervsuddannelse tager typisk 2-4 år at gennemføre. Hvis voksenlærlingen har relevant erfaring eller kompetencer fra andre job, kan uddannelsesperioden sandsynligvis afkortes.

Hvor meget skal voksenlærlingen have i løn?

Gennem uddannelsen skal voksenlærlingen have en løn, der svarer til fagområdets mindsteløn for ufaglærte. Lønnen afhænger af din branchens overenskomst. Gennemsnitslønnen for en ufaglært med fuldtidsarbejde er 18.000 kr. pr. måned.

Hvor meget får du i tilskud?

Som arbejdsgiver kan du få et tilskud til din voksenlærlings løn på 30 eller 40 kr. i timen. Tilskudsstørrelsen afhænger af, hvor længe voksenlærlingen har været ledig, og om personen er faglært eller ufaglært. Når din voksenlærling er på skoleophold, modtager du et forhøjet tilskud på 4.560 kr. pr. uge, hvorved din reelle lønudgift minimeres kraftigt i skoleperioderne.

Fordelen ved voksenlærlingeordningen er, at vi får nogle motiv­e­rede elever

”Fordelen ved voksenlærlingeordningen er, at vi får nogle motiv­e­rede elever, som er lidt ældre og lidt mere modne”, udtaler Helle Lorentzen, COO hos MedicoTrust, Kolding.

 

MedicoTrust:

Gode erfaringer med voksenlærlinge

”Hos MedicoTrust har vi rigtig gode erfaringer med voksenlærlingeordningen.
Vi har gennem tiden haft flere voksenlærlinge med stor succes. Lige nu har vi fx Cecilie på 27 år, som bliver færdig som handelselev i 2019, og vi har lige startet Julia op i praktik for at afklare, om hun også skal starte som voksenlærling.

Derudover har vi for nylig fastansat vores knivskapre administrative elev Christina, som vi også har uddannet gennem ordningen. Hun sidder nu med med en controller-funktion, forskellige administrative opgaver, økonomi og ordrehåndtering. Christina er oprindeligt butiksuddannet, men gik ledig i en periode og ville gerne skifte spor. Det var et godt match fra dag ét.

Fordelen ved voksenlærlingeordningen er, at vi får nogle motiverede elever, som er lidt ældre og mere modne. Vi arbejder med rekruttering af personale til sundhedssektoren i hele Skandinavien, og det er en fordel, at vores medarbejdere har prøvet forskellige ting og har noget livserfaring. Det passer godt til vores forretning og seriøse profil i markedet.
Vi starter som regel vores elever op i et praktikforløb, hvor vi ser hinanden an, så vi er sikre på, at både kemien og evnerne i forhold til jobbet er der. Det er vigtigt for os, at der både er et personligt og fagligt match, da vi bruger rigtig meget energi på at uddanne vores elever, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt.

Vi har en fast kontakt hos Jobcenter Kolding, som kender vores virksomhed og behov. Hun er superskarp til screene kandidaterne og kommer kun med seriøse forslag, som jeg kan bruge til noget. Derfor ser jeg Jobcentret som en yderst kompetent medspiller, når det gælder vores egen rekruttering.”


Helle Lorentzen, COO
MedicoTrust, Kolding

Sådan kommer du videre

Kontakt Jobcenter Kolding

Søger du en bestemt profil? Vil du vide mere om dine muligheder? Har du brug for hjælp? Kontakt Jobcenter Koldings opkvalificerings­team på tlf. 79 79 74 00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey