Udarbejd en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden.

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om udarbejdelse af en fraværs- og fastholdelsespolitik.

Få mere viden og inspiration til arbejdet med sygefraværspolitikker på: www.virk.dk og www.arbejdstilsynet.dk

Eller kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf.: 7012 1288.

Stærkere håndtering af medarbejderes fravær

Det kan være en god idé at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.


Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de sociale kapitler i overenskomsterne.


Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.


Fordele

  • Sikrer hurtig indsats ved sygefravær.
  • Ensartet tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere.
  • Større velfærd på arbejdspladsen og tryghed blandt medarbejdere, der rammes af længerevarende / alvorlig sygdom.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey