Danmark har igennem en længere periode oplevet en stigning i antallet af flygtninge. Det stigende antal flygtninge skaber behov for en forøget integrationsindsats. Der kan derfor være behov for støtte til indsatser, hvor borgere og flygtninge lærer hinanden bedre at kende via fælles arrangementer eller aktiviteter.

Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme integration. Puljen er på 400.000 kr., og aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter som fremmer integrationen i Kolding kommune.


Puljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen skaber projekter målrettet en vellykket integration, der kan relatere sig til såvel fritids- som arbejdslivet, og fokuserer på mødet mellem den danske kultur, norm og dannelse og andre folkeslag. Da Integrationspuljen retter sig imod virksomheder, er det et krav, at mindst én virksomhed og én forening eller organisation er involveret i de projekter, som søger midler fra Integrationspuljen.

Formålet er, gennem foreningers, institutioners og virksomheders samarbejde og engagement at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikling af netværk, relationer og sikring af mellemfolkelig forståelse i Kolding Kommune.

Fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening/en organisation

Projekterne skal opfylde nedenstående kriterier:

  • Aktiviteterne skal aktivt inddrage borgere i Kolding Kommune

  • Projekterne skal være åbne for alle – uanset etnicitet, nationalitet, kulturel eller religiøs baggrund (multietniske aktiviteter

  • Virksomhederne, foreninger eller organisationer, som ansøger om midler, skal være hjemhørende i Kolding Kommune

  • Virksomheder udenfor Kolding Kommune kan kun opnå støtte i specielle tilfælde

  • Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte.

Integrationspuljen støtter ikke:

  • Projekter der allerede er gennemført
  • Rejser og ophold.

Ansøgninger til Integrationspuljen godkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget, som gennemgår ansøgningerne til puljen løbende. Det er muligt at søge tilskud fra puljen løbende frem til 2019. Ansøgninger under 15.000 kr. bevilges administrativt. Disse forelægges udvalget efterfølgnde.

Information og ansøgning til puljen kan ske ved henvendelse til kommunens flygtningekoordinator.

Projekter som tildeles midler fra Integrationspuljen skal løbende afrapportere deres resultater til Arbejdsmarkedsudvalget efter aftale.

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey