Tjek om dine ensilageopbevaringsanlæg lever op til de nye krav.

Krav til afløb fra randbelægning ved ensilageopbevaring

Siden den 1. januar 2017 har husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke skelnet mellem siloer og pladser, da de samlet kaldes for ensilageopbevaringsanlæg.

Der skal altid være afløb i umiddelbar tilknytning til enhver randbelægning ved et ensilageopbevaringsanlæg. Det betyder, at der kan være landmænd, som skal i gang med at etablere nye afløb. Hidtil har kravet kun været, at der skulle være et afløb fra anlæggets laveste punkt. Nogle af de eksisterende køresiloer, der er åbne i begge ender, har kun afløb ved den ene ende for eksempel. Men der skal altså kunne ledes ensilagesaft væk fra begge ender.

Hvis et ensilageopbevaringsanlæg har mere end én randbelægning, er det dog ikke sikkert, at man skal etablere nye afløb. Det er tilladt at lede ensilagesaft fra én randbelægning til afløbet på en anden randbelægning, hvis det har kapacitet til at tage den større mængde væske. Afledningen kan ske gennem et rør, som eventuelt kan ligge oven på jorden. Det kræver naturligvis, at der er nok højdeforskel mellem de to belægninger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey