For gyllebeholdere placeret mere 100 m til åbne vandløb og søer større end 100 m2 og beliggende i et risikoområde er der følgende krav:

  • et alarmsystem, der kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.
  • en terrænændring, som mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning. Inden etablering af terrænændringen i beskyttet naturområder skal dette anmeldes til kommunen. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey