Den tilsynsførende vejleder indenfor de gældende regler på området.

I Kolding Kommune ønsker vi et godt samarbejde og en tæt dialog med vores landbrug.

Miljøtilsynet er en vigtig part i at sikre, at miljøforholdene er i orden på virksomhederne i kommunen. Derfor har vi nedskrevet nogle af de principper, vi har i forhold til at opnå et miljøtilsyn, som kan gennemføres effektivt og til mindst mulig gene for landmanden.

Vores mål er at samarbejde konstruktivt med landmanden og være behjælpelig med de spørgsmål, som landmanden måtte have i forhold til de regler, som danner grundlag for miljøtilsynet.

Tilsynet skal gennemføres på en upartisk og professionel måde, og i tilfælde af overtrædelser er vi forpligtet til at håndhæve forholdene.


Forberedelse af varslet miljøtilsyn

Miljøtilsynet varsles forinden, og samtidigt oplyses landmanden om hvilke forhold, der skal undersøges på tilsynet. Den tilsynsførende forbereder sig til miljøtilsynet med de relevante lovgivninger.


Gennemførelsen af miljøtilsynet

Den tilsynsførende præsenterer sig, og gennemgår kort, hvad der skal foregå under tilsynet. Landmanden oplyses om hans rettigheder.

Den tilsynsførende taler med en høflig tone og udviser almindelig respektfuld adfærd. Den tilsynsførende er nærværende og objektiv. Den tilsynsførende spørger efter oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for tilsynet, hvis ikke landmanden allerede har fundet de nødvendige informationer frem.

Den tilsynsførende omsætter komplicerede regler til et forståeligt sprog og vejleder indenfor de gældende regler på området. Den tilsynsførende giver sig tid til at svare på eventuelle spørgsmål og har ansvaret for, at tilsynsbesøget ikke varer længere end højst nødvendigt.


Afslutning af miljøtilsynet

Den tilsynsførende sammenfatter og gentager hovedpunkterne af tilsynet for, at det er tydeligt, hvilke eventuelle overtrædelser, der er konstateret på ejendommen.

Der kan være behov for en nærmere afklaring af, hvorvidt et forhold er lovligt, og her er det vigtigt, at den tilsynsførende melder klart ud om tvivlen. Landmanden vil hurtigst muligt få en afklaring på tvivlsforholdet og evt. i forbindelse med tilbagemeldingen i brevet.

Den tilsynsførende forklarer, at landmanden vil modtage et brev vedrørende tilsynet indenfor ganske kort tid, og at landmanden er velkommen til at kontakte den tilsynsførende, hvis der opstår spørgsmål omkring brevet eller selve tilsynet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey