Kommunen skal indberette tilsyns- og godkendelsesindsats.

Kommunen skal indberette årets tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.

Indberetningerne sker i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, og skal udover de faktuelle oplysninger om tilsyns- og godkendelsesindsatsen indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til oplysningerne.

Indberetningen skal være indsendt til Miljøstyrelsen og offentliggjort på kommunens egen hjemmeside senest den 1. april.

 

Desuden bliver alle kommunernes enkelte indberetninger offentliggjort på Miljøstyrelsens portal DigitalMiljøAdministration, hvor det er muligt at se de enkelte kommuners tilsyns- og godkendelsesindsats.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey