Betalingsrettighederne kan lånes i forpagtningsperioden.
Bortforpagtning af græsningsarealer.

Kolding Kommune råder over en del jorder til byudvikling. Indtil byggemodning igangsættes bortforpagtes jorderne til landmænd eller naturplejere.

Jorderne skal i bortforpagtningsperioden dyrkes efter økologiske principper.

Større ager arealer over 10 ha bortforpagtes for 5-årige perioder.

Prisen for agerjord fastsættes efter markedsvilkår ved indgivelse af tilbud fra landmænd.

Prisen for græsningsarealer fastsættes efter en nærmere vurdering af, hvilken naturpleje der ønskes, og hvem der kan løse opgaven bedst.

Kommunen råder over betalingsrettigheder til brug for ansøgning om hektar-støtte.

Betalingsrettighederne kan lånes i forpagtningsperioden. Forpagter skal selv afholde omkostninger ved kontrolopmåling af areal og ansøgning.

 

P.t. er der ingen ledige jorder til bortforpagtning.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey