Regler for opbevaring af halm, hø og lignende.

Regler om opbevaring af halm.

Mange landmænd er ikke bekendt med reglerne omkring opbevaring af halm, hvilket kan få uheldige konsekvenser i tilfælde af brand.

Oplag på over 10 m3 af halm, hø, tagrør eller lignende i det fri, samt oplag på over 1000 m3 i en bygning er omfattet af kapitel 15 i vejledningen til oplag af halm eller lignende.


Hvornår skal man søge om tilladelse?

Oplag af halm eller lignende på over 10 m3 og på højst 1000 m3 i det fri kan etableres uden tilladelse forudsat bestemmelserne i kapitel 15 i vejledningen overholdes. 

Oplag på indtil 1000 m3 halm eller lignende i en bygning er omfattet af Bygningsreglementet.

Alle oplag af halm eller lignende på over 1000 m3 i det fri og i en bygning må kun oprettes med brandvæsnets tilladelse.


Afstandsregler

Eksempel på indbyrdes afstandskrav mellem halmoplag og bygninger. Klik på billedet for at se det i større format.

Afstandskrav mellem halmoplag og bygninger


Afstandskrav til naboskel og vejmidte for forskellige oplagsstørrelser, samt de indbyrdes afstandskrav mellem oplagene. Klik på billedet for at se det i større format.

Afstandskrav til naboskel og vejmidte

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey