Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Regler for opbevaring af halm, hø og lignende.

Regler om opbevaring af halm.

Mange landmænd er ikke bekendt med reglerne omkring opbevaring af halm, hvilket kan få uheldige konsekvenser i tilfælde af brand.

Oplag på over 10 m3 af halm, hø, tagrør eller lignende i det fri, samt oplag på over 1000 m3 i en bygning er omfattet af kapitel 15 i TF-visse.


Hvornår skal man søge om tilladelse?

Oplag af halm eller lignende på over 10 m3 og på højst 1000 m3 i det fri kan etableres uden tilladelse forudsat bestemmelserne i kapitel 15 i TF-visse overholdes. 

Oplag på indtil 1000 m3 halm eller lignende i en bygning er omfattet af Bygningsreglementet.

Alle oplag af halm eller lignende på over 1000 m3 i det fri og i en bygning må kun oprettes med brandvæsnets tilladelse.


Afstandsregler

Eksempel på indbyrdes afstandskrav mellem halmoplag og bygninger. Klik på billedet for at se det i større format.

Afstandskrav mellem halmoplag og bygninger


Afstandskrav til naboskel og vejmidte for forskellige oplagsstørrelser, samt de indbyrdes afstandskrav mellem oplagene. Klik på billedet for at se det i større format.

Afstandskrav til naboskel og vejmidte

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey