Alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn.

Tilsynsbekendtgørelsen har krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug.

Tilsynsplanen har været i fire ugers offentlig høring frem til den 3. november 2017, og der er ikke kommet bemærkninger.

Tilsynsplanen er en strategi for, hvordan Kolding Kommune vil føre sine miljøtilsyn.

Ved evt. spørgsmål kan landbrugsafdelingen kontaktes på 7979 7439.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey