I projekteringsafdelingen har vi små og mellemstore projekter indenfor byggemodning, vejanlæg, cykelstier, fortove, pladser o.l.

Afdelingen projekterer de fleste opgaver selv og udbyder herefter opgaverne som indbudt licitation eller underhåndsbud.

Ved indbudt licitation inviteres mellem 3 og 10 entreprenører alt efter opgavens størrelse og kompleksitet.

Det prioriteres hen over året, at der er et stort og varieret felt af entreprenører på opgaverne. Ligeledes at der altid sikres optimal konkurrence på hver enkel opgave.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey