For at blive leverandør til det offentlige kræver det i stigende grad, at man byder på et konkret udbud

Dette er en miniguide til hvad du skal være opmærksom på, når du vil være leverandør til det offentlige

For at blive leverandør til det offentlige kræver det i stigende grad, at man byder på et konkret udbud. For at gøre dette på bedst mulig vis, er der en række grundlæggende spilleregler, som du skal kende.

Der er to regelsæt der følges, alt efter kontraktens størrelse.

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?

Udbudsdirektivet:
Hvis en kontrakt eller kommunes indkøb af varer eller tjenesteydelser på et område overstiger beløbsgrænsen på 1.541.715 kr. ekskl. moms, skal det laves et EU-udbud efter reglerne i EU's Udbudsdirektiver. Ved bygge- og anlægsopgaver er beløbsgrænsen 38.624.809 kr. ekskl. moms.

Tilbudsloven:
Hvis en kontrakt eller kommunes indkøb af varer eller tjenesteydelser på et område ligger mellem 500.000 kr. og 1.541.715 kr. ekskl. moms, skal der foretages en annoncering efter reglerne i den danske Tilbudslov afsnit II. For bygge- og anlægsopgaver skal der laves en annoncering efter Tilbudslovens afsnit I, hvis kontraktens værdi ligger mellem 300.000 og 38.624.809 kr. ekskl. moms.

 

 

Udbudsportalens vejledning giver en kort Trin-For-Trin guide til, at afgive tilbud på offentlige opgaver. Se den her:


Vejledning til Udbud - Trin for trin

 

 

 

 

Som lille eller mellemstor virksomhed kan det til tider virke vanskeligt at få lov at byde på de store udbud, da der ofte sættes høje krav til bl.a. tilbudsgivers økonomi og referencer. Der er dog mulighed for at indgå i konsortium med andre små og mellemstore virksomheder og derved løfte ens virksomhed, så den kan leve op til de krav der stilles i udbuddet. 

- Hold dig orienteret

 • Få besked om aktuelle udbud på www.udbud.dk, hvor alle danske udbud efter Tilbudsloven og Udbudsdirektivet bliver offentliggjort.
 • Du kan ligeledes downloade en app til telefonen, så du kan holde dig opdateret på farten. Læs mere på www.udbud.dk
 • Kolding Kommune anvender det elektroniske udbudssystem, ETHICS hvor kommunens udbud vil fremgå.

- Gennemlæs udbudsmaterialet nøje

 • Få det læst igennem så hurtig som muligt, så du kan nå at indhente den krævede dokumentation
 • Få lavet et overblik over hvilke dokumenter/materiale, der kræves at der fremsendes med jeres tilbud

- Stil afklarende spørgsmål

 • I en udbudsproces er der en periode hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Søg derfor uklarheder afklaret hurtigst muligt.
 • Hold øje med om der kommer supplerende oplysninger og svar på spørgsmål, som skal indarbejdes i jeres tilbud

- Det gode tilbud

 • Svar på hvad der bliver spurgt om i udbudsmaterialet
 • Hvis der bliver spurgt om noget konkret, så skriv dit svar øverst, og evt. begrundelser og bemærkninger bagefter
 • Hvis I genbruger standardmateriale eller dele af et tidligere tilbud, så husk at justere det og kontrollere at det passer til det konkrete udbud.
 • Vær skarp på prisen uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • Gå gerne i detaljer med, hvordan I vil løse opgaven
 • Tag hensyn til de opstillede tildelingskriterier og besvar den godt
 • Vær opmærksom på, at tilbuddet indgår i kontrakten og at du derfor er forpligtet af hvad du skriver

- Vær opmærksom på

 • Vær ved tilbudsafgivelsen sikker på, at alt det materiale og de oplysninger, der bliver bedt om i udbudsmaterialet, bliver fremsendt med tilbuddet
 • Sørg for at bruge de bilag der er med udbudsmaterialet til tilbuddet, hvis vi beder jer om det
 • Sørg for at Kolding Kommune har tilbuddet i henne rettidigt

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey