Byggeri

Bygger du nyt for Kolding Kommune eller renoverer noget eksisterende, skal du bruge vores standarder og blanketter.

Når du arbejder på Kolding Kommunes ejendomme - både som rådgiver og som entreprenør - er der en række standarder og blanketter, som du skal bruge.

  • Standarderne beskriver de krav kommunen stiller til byggeriet. 
  • Blanketterne skal bruges når du f.eks. vil bede om a conto udbetalinger, eller der skal laves afleveringsforretning. Anmeldelse af midlertidig støjende/støvende aktivitet finder du også her. Blanketterne kan du finde i selvbetjeningsboksen. Du kan skrive direkte i blanketterne, printe dem og gemme dem på din PC.

Generelt arbejdes der efter Kolding Kommunes manual for bygningsadministration.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey