Forsøg straks at begrænse skaden.

Udslip af kemikalier og olie mv. skal straks anmeldes til alarmcentralen.

Ring 1-1-2 og oplys:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • hvad der er sket
  • omfanget af spild

Herefter vil kommunens beredskab sørge for, at forureningen bliver standset og eventuelt fjernet, så den ikke breder sig til skade for miljøet, specielt grundvand og vandløb.

Det er vigtigt, at du også selv straks forsøger at begrænse skaden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey