Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Grøn Erhvervsvækst - et partnerskab mellem Kolding, Middelfart og Odense Kommune.

Læs mere

Læs mere om Grøn Erhvervsvækst på projektets hjemmeside:

www.grønerhvervsvækst.dk

Grøn Erhvervsvækst er et partnerskab mellem Kolding, Middelfart og Odense kommuner samt en række private virksomheder og organisationer med relation til energieffektiviserings-branchen. Målet er at skabe vækst inden for denne sektor.

I Grøn Erhvervsvækst arbejder vi med fokus på energieffektivisering af alle typer bygninger. Projektet har tre hovedindsatsområder, som går ud på at øge efterspørgslen og udbudet samt skabe grønne rammebetingelser.

Øget efterspørgsel

Et af indsatsområderne er at øge efterspørgslen på energirenovering inden for forskellige markedssegmenter (private enfamilie-boligere, etageejendomme, erhvervsejendomme og kommunale institutioner). 

Metoden går ud på at hjælpe med at definere energirenoveringsbehovet for de enkelte bygninger og vise de mulige løsninger. Dette gøres ved at demonstrere, hvor let tilgængelig energirenovering er, samt synliggøre investeringskravet og tilbagebetalingstiden.

Øget udbud

Der arbejdes også med at øge udbudet af energirådgivning.

Nogle af projektpartnerne er i gang med tekniske udviklingsprojekter, herunder projektet Coathouse, hvor virksomhederne Fiberline og Isover samarbejder om udvendig isolering af huse.

Derudover har vi designet en efteruddannelse målrettet håndværksmestrene. Målet er at sætte dem i stand til at markedsføre og sælge energieffektivisering som en ydelse, og til at udvikle deres egne virksomheder. Uddannelsen består af 8 moduler, og er bygget op efter princippet om "learning by doing", hvilket betyder, at de bl.a. tilbydes at komme med på besøg hos borgere, der har ønske om en energigennemgang.

Grønne rammebetingelser

Foruden udbud og efterspørgsel, arbejder projektet også med at skabe de ideelle, lokale "grønne" rammebetingelser. Det kan være nye krav og ændret energiplanlægning fra kommunernes side.

Både Middelfart og Kolding Kommuner stiller i dag krav om, at nybyggeri skal opføres i lavenergiklasse 1. Der er dog i dag ikke på samme måde mulighed for at sikre, at energireduktioner også tænkes ind ved renoveringer. Projektet udfordrer derfor disse muligheder i fremtiden. Derudover sættes der fokus på erhvervsrådgivning, markedsføring m.v.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey