Kontakt Kolding Kommune, hvis du skal have tilladelse til spildevandsudledning.

Ansøgning om spildevandstilladelse
Ansøgningsskemaer vedrørende spildevand findes på Byg & Miljø hjemmesiden.
Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder gennemføre ansøgningsforløb omkring de fleste byggeri- og miljø sager.
Du finder linket til Byg & Miljø portalen under "Selvbetjening".
For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:
Indtaste din adresse
Starte dit projekt
Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
Tilføj den ønskede aktivitet
Følg herefter vejledningen på skærmen.

------------------

Både processpildevand og regnvand fra tage og pladser regnes som spildevand.

Spildevand fra virksomheder skal håndteres, så hverken renseanlæg eller vandløb overbelastes.

Håndtering af processpildevand

Næsten alle industrivirksomheder afleder deres spildevand til kloaknettet. Det kræver en spildevandstilladelse, der indeholder vilkår for koncentrationer og mængder. Regnvand fra tage og pladser regnes også som spildevand, men kan i mange tilfælde ledes til vandløb.

De oplysninger vi normalt skal bruge til en spildevandstilladelse er:

  • hvilken proces er der tale om
  • forventet spildevandsmængde
  • forventet sammensætning af indholdsstoffer og koncentrationer

Vi tager gerne en dialog om forløbet, så kontakt os hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere om spildevand i Blå Plan. Planen beskriver, hvad der skal ske af ændringer i forskellige områder.


Andet spildevand

Hvis en virksomhed kun afleder almindelig sanitært spildevand og regnvand fra tage og pladser, er der som udgangspunkt ikke krav om en spildevandstilladelse.

Det kan dog være nødvendigt med enten olieudskiller eller fedtudskiller afhængig af driften.


Retningslinjer for olie- og fedtudskillere

Etablering, ændring eller flytning af et olieudskilleranlæg eller en fedtudskiller kræver tilladelse fra kommunen.

Arbejdet må kun udføres af autoriseret kloakmester, og for olieudskillere og sandfang er det vigtigt, at affaldet håndteres som farligt affald. Læs vejledning om olieudskillere.

Herunder kan du se eksempler på beregning af udskillere:

pdfDimensionering af olieudskiller

pdfDimensionering af fedtudskiller


Kolding Kommune og BlueKolding

Hvis du skal have tilladelse til spildevandsudledning eller ændringer hertil, skal du kontakte Kolding Kommune. Hvis du derimod har spørgsmål til spildevandsafgifter eller har problemer med kloakken, skal du kontakte BlueKolding, der er et selvstændigt selskab. De står for driften af kloakker og renseanlæg.

Det skyldes, at BlueKolding er et driftsselskab, mens kommunen er myndighed på spildevandsområdet.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey