Strategiens forside er malet af Astrid Mønster Tästensen, som går på Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj.

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed.

Sådan skriver Socialstyrelsens vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, der er sat i verden for at gøre det lettere at være socialøkonomisk virksomhed i Danmark.

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt "not–for–profit" virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

 • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
 • har et salg af ydelser/og eller produkter
 • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
 • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
 • har et CVR-nummer.

Det særlige ved socialøkonomiske virksomheder er, at de typisk specialiserer sig i at håndtere en helt specifik målgruppe af borgere:

 • Psykisk sårbare
 • Autister
 • Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
 • Hjemløse
 • Syns- eller hørehæmmede

I Kolding fokuserer vi på det enkelte menneskes selvværd for at udvikle samfundets velfærd. Vi tror på, at det første er en forudsætning for det sidste.

 • Socialøkonomi er en accelerator for den udvikling, fordi tankegangen bag tager udgangspunkt i det enkelte menneskes naturlige ønske om at klare sig selv og bidrage til fællesskabet; i behovet for at deltage aktivt og gøre en forskel. Det gavner både den enkelte og samfundet som helhed eller sagt på en anden måde: Overskud giver overskud.
 • Det er vigtigt at understrege den sidste del af det sammensatte ord: Socialøkonomi. En socialøkonomisk tilgang til samfundsudviklingen vil på fere måder bidrage positivt til samfundsøkonomien. Dels fordi det medfører besparelser på sociale ydelser, når borgere går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, dels fordi socialøkonomiske virksomheder fungerer på markedsøkonomiske vilkår og dermed bidrager i form af både virksomhedsskat, personskat og øget købekraft. Igen: Overskud giver overskud.
 • Kolding vil være Danmarks kraftcenter for socialøkonomi. Dels på grund af den økonomiske gevinst for både den enkelte borger og for samfundet, dels fordi en socialøkonomisk tilgang til udviklingen af et samfund med plads til – og brug for – alle hænger uløseligt sammen med Kolding Kommunes selvværdsstrategi. Vi tror på, at der er brug for hver enkelt, hvis fællesskabet og samfundet skal trives og udvikles. Og vi tror på, at hver enkelt ønsker at bidrage og deltage.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey