08. januar 2020
Beboerne i Jernbanegade får 9. januar nye beholdere til deres affald. I stedet for almindelige grønne affaldsbeholdere på hjul er de nye beholdere gravet ned i jorden. De nye beholdere betyder blandt andet mere plads til affaldet og færre lugtgener.

01. november 2019
1. november 2019 skifter Kolding Kommunes afdeling Renovation navn til Redux – Affald og Genbrug. Navneskiftet markerer, at afdelingens fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også på at reducere affald og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey