17. januar 2020
Kolding Kommune arbejder med designtænkning og borgerinddragelse, når der er nye ideer på affaldsområdet. 23.-24. januar besøger en europæisk delegation inden for affaldsbranchen Kolding for at få indblik i, hvordan arbejdet foregår i praksis.

16. januar 2020
Trafikken kommer til at glide bedre, og trafiksikkerheden får et markant løft, når Kolding Kommune nu etablerer et nyt lysreguleret kryds på den trafikerede vej Højvangen i den nordlige del af Kolding by. Lyskrydset ventes at stå færdigt i slutning af maj, og indtil da kan køreturen i perioder komme til at vare lidt længere for bilisterne.

16. januar 2020
2020 står i Genforeningens tegn. I Kolding Kommune markeres 100 året for Genforeningen med massevis af arrangementer.

15. januar 2020
Kolding Kommune har modtaget en kvart mio. kr. til et projekt, der skal understøtte elevernes læselyst og inddrage forældrene i læsningen. Projektet skal rettes mod elever i 4. – 8. klasse.

15. januar 2020
Måneder med massivt regnvejr har drevet rotterne ud af kloakkerne. Det giver usædvanlig mange rotteanmeldelser i hele landet – også i Kolding. Har du fået besøg af det uønskede dyr, skal du ind på kolding.dk og anmelde det.

15. januar 2020
Kom til Puljens Dag tirsdag den 4. februar 2020.

10. januar 2020
Daginstitutionen Palmeallé får knap en million kroner fra Børne- og Undervisningsministeriet til at skærpe dens profil. Målet er at få børnefamilier, der ikke er bosat i et udsat boligområde, til at vælge Palmeallé til deres børn

09. januar 2020
Som en konsekvens af Kolding Kommunes budget for 2020 samt faldende elevtal, er 25 lærere, pædagoger, medhjælpere og administrative medarbejdere på skolerne varslet afskedigelse. 16 stillinger kan relateres til, at der udsigt til lavere elevtal i et par år, inden det stiger igen, ligesom fire af de 25 er tilbudt genansættelse på nedsat tid. Det er dog muligt, at flere af de øvrige får muligheden for at blive ansat i andre stillinger i opsigelsesperioden.

09. januar 2020
Den milde november og december betyder, at der er et overskud på snekontoen i Kolding Kommune på fire mio. kroner. Pengene føres videre til 2020.

08. januar 2020
Arrangørerne bag fondskonferencen er nu klar med det endelige program og åbner dermed op for tilmeldingerne til dette års fondskonference, som henvender sig til frivillige sociale foreninger, organisationer, ildsjæle og andre sociale fællesskaber.

19. december 2019
De seks partier og løsgænger Hanne Dam i Kolding Byråd er blevet enige om at udvikle Koldings havneområde, og har lavet en hensigtserklæring med tre punkter:

19. december 2019
Kolding Kommune står bag ny designkonkurrence. Målet er at finde den person eller virksomhed, der kan nyfortolke den æresport, som Kong Christian 10. red igennem, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920.

19. december 2019
Ydermolen i den nye lystbådehavn i Marina City i Kolding får en helt speciel udformning, som indbyder til gåture og hygge. Det afslører tegningerne af ydermolen, som nu er klar.

17. december 2019
Nu bliver der endnu engang mulighed for, at blive klogere på fundraisingens forskellige grundsten. I starten af 2020 er der gratis seminar med fokus på nogle af de grundlæggende emner.

13. december 2019
Ved sidste fondskonference for to år siden, benyttede Nordeafonden arrangementet til at offentliggøre en pulje målrettet aktiviteter langs landets kyster, og fonden glæder sig til at være med igen 25. februar 2020.

12. december 2019
Også den kollektive trafik bliver berørt af besparelser i forbindelse med kommunens stramme budget for 2020. Det bliver lidt dyrere at tage en flextur, og en række busafgange med ingen eller meget få passagerer bliver sløjfet. Til gengæld kommer der to nye afgange fra Kolding til Jordrup og et nyt flex-tilbud, som specielt er tiltænkt kørsel til tyndtbefolkede dele af kommunen.

05. december 2019
Medlemmerne af udvalget, der skal udvikle Koldings havneområder, er nu udpeget, og de repræsenterer et bredt felt af interesser i forhold til Kolding og havnen.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey