08. januar 2020
Beboerne i Jernbanegade får 9. januar nye beholdere til deres affald. I stedet for almindelige grønne affaldsbeholdere på hjul er de nye beholdere gravet ned i jorden. De nye beholdere betyder blandt andet mere plads til affaldet og færre lugtgener.

17. januar 2020
Kolding Kommune arbejder med designtænkning og borgerinddragelse, når der er nye ideer på affaldsområdet. 23.-24. januar besøger en europæisk delegation inden for affaldsbranchen Kolding for at få indblik i, hvordan arbejdet foregår i praksis.

01. november 2019
1. november 2019 skifter Kolding Kommunes afdeling Renovation navn til Redux – Affald og Genbrug. Navneskiftet markerer, at afdelingens fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også på at reducere affald og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.

18. december 2019
I det nye år bliver der sat strøm til ’Genbrugsambassadørerne’. Det er et netværk, hvor borgere med et hjerte for genbrug og bæredygtig livsstil kan lære mere om affald eller sætte gang i egne genbrugsinitiativer.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey