Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


For at undgå spredning af coronavirus holder genbrugspladserne foreløbigt lukket frem til 13. april 2020.

Indsamling af dagrenovation fortsætter, men genbrugspladserne lukker.

Siden er redigeret 24. marts 2020 med oplysning om, at myndighederne har forlænget nedlukningen af offentlige institutioner, også genbrugspladser, foreløbigt frem til 13. april. 

 

CORONAVIRUS: Regeringens beslutninger om nedlukninger i forbindelse med coronavirus påvirker også håndtering af affald og genbrug i Kolding Kommune.

 

Afhentning af mad- og restaffald hos borgere og miljøstationer i Kolding Kommune fortsætter som vanligt. Men alle andre aktiviteter og ordninger lukkes ned som konsekvens af regeringens beslutning om at lukke offentlige arbejdspladser.

 

Det betyder, at:

  • Kommunens fem genbrugspladserne lukker med øjeblikkelig virkning. Det gælder også for adgang med Genbrug 24-7. Lukningen følger myndighedernes nedlukning af offentlige institutioner, der foreløbigt varer frem til 13. april. Vær opmærksom på, at private borgere ikke kan aflevere affald til forbrænding hos Energnist.
  • Det er ikke muligt at få afhentet storskrald.

For borgerne betyder det med andre ord, at affald til genbrug og genanvendelse, der ikke kan afleveres ved miljøstationer, skal holdes hjemme på adressen, indtil ordningerne genåbner.

 

Indsamling af dagrenovation er det, der kaldes ”kritisk infrastruktur”. Den sikrer vi fortsat ved at afhente mad- og restaffald, så borgerne ikke har fordærveligt affald stående hjemme på adressen. Affald til genbrug og genanvendelse skal holdes hjemme. Det gælder fx haveaffald. Vi er klar over, at det medfører gener, men beder om borgernes forståelse for situationen.

Artiklen er publiceret 12. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey