Nye affaldsbeholdere i Jernbanegade.

Beboerne i Jernbanegade får 9. januar nye beholdere til deres affald. I stedet for almindelige grønne affaldsbeholdere på hjul er de nye beholdere gravet ned i jorden. De nye beholdere betyder blandt andet mere plads til affaldet og færre lugtgener.

Beboere i Jernbanegade skal til at sortere kyllingeben og æggeskaller fra pizzabakker og mælkekartoner. Det er den nye madaffaldsordning, der nu er nået til midtbyen. Det er en ny måde at sortere på, og det betyder nye beholdere.

Skraldespanden er gravet ned
Når beboerne i Jernbanegade i morgen skal ned med skraldet, er de velkendte grønne skraldespande væk. I stedet skal skraldeposen kastes i en nedgravet affaldsbeholder.

- Siden april 2018 har vi været i gang med at udrulle den nye madaffaldsordning til kommunens borgere. Vi begynder nu at nærme os Kolding Midtby, hvor der ikke er de samme pladsforhold til de nye beholdere og gode adgangsforhold til skraldemændene. Man kan derfor sige, at vi forsøger os med en anden og mere effektiv beholderløsning i Jernbanegade, forklarer Carsten Hjort Petersen som er projektleder i Redux – Affald og Genbrug.

De nedgravede beholdere i Jernbanegade skal foreløbigt dække 87 husstande, men forbipasserende borgere må også gerne benytte sig af beholderne.

Færre lugtgener og mere plads
De nye beholdere står ud for Jernbanegade 35, og her kan beboerne både komme af med madaffald, restaffald, hård plast, metal, papir, glas og batterier. Alt ryger under jorden, og det har flere fordele:

- Vi minimerer lugtgener og maddiker på varme sommerdage, når vi opbevarer affaldet under jorden. Der er plads til meget mere affald, og samtidig fylder de ikke nær så meget over jorden, som de traditionelle affaldsbeholdere gør. Derudover giver en nedgravet affaldsløsning færre skraldespande i bybilledet og bedre pladsudnyttelse i baggårde og øvrige fællesarealer, lyder det fra Carsten Hjort Petersen.

Erfaringerne med de nedgravede beholdere vil indgå i det videre arbejde med at indføre den nye madaffaldsordning i Kolding Midtby.

Fakta om ny madaffaldsordning og de nedgravede affaldsbeholdere
Det nye madaffaldsprojekt startede i april 2018 og blev først udrullet i Vamdrup og Lunderskov. Siden har det meste af Kolding Kommunes borgere fået nye affaldsbeholdere, og er begyndt at sortere madaffaldet fra restaffaldet.

Nu nærmer ordningen sig det centrale Kolding, hvor der ikke er de samme plads- og adgangsforhold som i eksempelvis villakvarterer. Det betyder, at Kolding Kommune skal tænke i alternative affaldsløsninger som fx nedgravede affaldsbeholdere.

De nedgravede affaldsbeholdere i Jernbanegade er dog ikke de første af sin slags i Kolding Kommune. De findes blandt andet ved et par boligselskaber, og er etableret i samarbejde med Kolding Kommune. De nedgravede beholdere i Jernbanegade er dog de første, der udelukkende er kommunalt ejet.

Artiklen er publiceret 08. januar 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey