Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug skifter navn til Redux – Affald og Genbrug.

Nye tider, nye navne

I 2014 så kommunens første affaldsplan dagens lys. Siden er det gået stærkt med Kolding Kommunes genanvendelse og genbrug. Den nye madaffaldsordning sørger for at udnytte energien i det organiske materiale i biogasproduktionen. Miljøstationerne er udvidet, så vi kan indsamle endnu mere hård plast og metal til genanvendelse. Flere fraktioner på genbrugspladsen kommer løbende til – fra 21 i 2014 til i dag godt 40 forskellige typer affald til genbrug og genanvendelse.

1. november 2019 skifter Kolding Kommunes afdeling Renovation navn til Redux – Affald og Genbrug. Navneskiftet markerer, at afdelingens fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også på at reducere affald og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.

Navneskiftet fra Renovation til Redux – Affald og Genbrug markerer, at afdelingens fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også på at reducere affaldet og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.

Redux er i familie med reduktion, stammer fra latin og betyder ”som fører tilbage”.

 

- Redux – Affald og Genbrug peger på ambitionen om at reducere affald og CO2-udledning og dermed bidrage til bæredygtig omstilling og cirkulær økonomi, siger affaldschef Henrik Martinsen.

Også andre kendenavne på affaldsområdet er blevet justeret: Gejlhavegård Genbrugsplads kendes fremover som Kolding Syd Genbrugsplads og pladsen på Bronzevej er omdøbt til Kolding Nord Genbrugsplads.

Alle navne bliver taget i brug fra 1. november 2019 og indføres løbende på skilte, breve og andre materialer.

Kolding Kommune arbejder hver dag for at minimere mængden af affald. Som lokomotiv i affald og genbrug for kommunens borgere og erhverv har Redux – Affald og Genbrug ansvar for tømning af knap 30.000 skraldespande, godt 1400 miljøstationer og drift af kommunens fem genbrugspladser. Samtidig udvikles nye muligheder for genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Artiklen er publiceret 01. november 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey