Den nye madaffaldsordning kommer nu til midtbyen i Kolding. Ordningen starter op med samme beholdertyper, som er rullet ud i resten af kommunen.

Den nye madaffaldsordning kommer nu til midtbyen i Kolding. Ordningen starter op med samme beholdertyper, som er rullet ud i resten af kommunen.

I foråret tog Redux – Affald og Genbrug hul på en dialog med midtbyens borgere og erhvervsdrivende om etablering af nye, fælles affaldsløsninger for indsamling af seks forskellige typer af affald. Men 16. juni indgik regeringen en klimaaftale med et bredt flertal for en grøn affaldssektor. Her blev det besluttet, at alle kommuner i løbet af 2021 skal indsamle 10 forskellige affaldstyper tæt på, hvor borgerne bor. Den politiske aftale er endnu ikke omsat i retningslinjer for, hvordan indsamlingen skal foregå.

- Vi har haft en rigtig god dialog med midtbyens borgere om det indtil videre. Men vi har valgt at pause processen for at etablere de fælles affaldsløsninger indtil videre. Før vi for eksempel laver nedgravede affaldsløsninger, skal vi vide mere om, hvordan fraktionerne skal samles ind, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune.

I stedet afsluttes projektet midtbyen med samme beholderløsninger som resten af kommunen, der er godt i gang med sortering af madaffald. Det betyder, at ordningen startes op fra november 2020.

260 boligejere ringes op
Indsamlingen af mad- og restaffald er i fuld gang over hele kommunen. Og nu kommer de sidste godt 1500 husstande i Koldings indre by med i affaldsordningen. Midtbyens smalle gader og trange baggårde gør, at affaldsløsningerne skal forberedes grundigt.

- Vi har valgt at ringe alle ejerne op for at få den bedste og mest direkte dialog om behov og muligheder. Formålet er at komme godt fra start ved sammen at finde en god løsning på størrelse, antal, placering og adgang til de affaldsbeholdere, der skal til, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune.

Husstandene er fordelt på cirka 260 ejendomme i midtbyen. Ejerne ringes op fra 31. august til 18. september. Inden da har ejerne modtaget brev i deres e-Boks fra Kolding Kommune. Her kan man se den anbefaling, som Redux – Affald og Genbrug har beregnet, så man kan forberede sig, før telefonen ringer.

De nye beholdere leveres i løbet af november. Sammen med beholderen leveres en lille køkkenspand til køkkenskabet, grønne madaffaldsposer og informationsmateriale.

Klimaaftalen – kort fortalt
I juni 2020 blev der indgået politisk klimaaftale for hele affaldsområdet på tværs af Folketinget, som skal reducere Danmarks CO2-udledning ved at stille støre krav til affaldsindsamling og håndtering. Aftalen indeholder blandt andet:

  • Krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald
  • Det bliver muligt at kombinere indsamlingen af nogle typer affald, men hvilke er endnu ikke afklaret
  • Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært

Aftalen er endnu ikke omsat i lovgivning og bekendtgørelser.

Yderligere oplysninger
Projektleder Carsten Hjort Petersen, 79 79 41 72

Artiklen er publiceret 24. august 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey