Design- og innovationskonsulenter, Trine og Sandra, er i gang med at lave en brugerrejse for borgere, der henvender sig til Kolding Kommune.

Sammen designer vi fremtidens borgerservice

De seneste årtier er der sket en markant udvikling i Kolding Kommunes borgerservice - tænk bare på digital selvbetjening. Den udvikling vil helt sikkert fortsætte. Men hvordan ønsker borgerne, at fremtidens borgerservice skal være? Det er temaet for Fremtidens borgerservice, et projekt der involverer alle kommunens forvaltninger. Vi er i gang med en tværgående designproces, hvor målet er at designe fremtidens borgerservice i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere i Kolding Kommune. I Designprocessen vil vi bl.a. inddrage interviews, observationer, statistik og brugerrejser.


”Jeg håber, at vi ender med at få en fælles forståelse af god borgerservice på tværs af vores mange afdelinger – uden at vi på nogen måde skal være ens. Og så er succeskriteriet selvfølgelig, at borgerne skal være rigtigt godt tilfredse med den service, som de modtager, når de kontakter kommunen, hvad enten det foregår digitalt, telefonisk eller personligt” forklarer John Burchardt, økonomichef og formand for styregruppen i Fremtidens borgerservice. Ideerne testes løbende, så vi kan se, hvad der virker.  På den måde designer borgere og medarbejdere i fællesskab fremtidens borgerservice.

Artiklen er publiceret 24. Januar 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey