På det markerede areal ved Marina Syd etableres 100 midlertidige p-pladser. Pladserne tages i brug mandag den 28. september.

Læg p-hjemmesiden ind på din mobil
Åbn hjemmesiden på din mobil - parkering.kolding.dk

Klik på Menu > Hjælp > Vælg den browser, som du bruger på din mobil

Herefter viser en illustration, hvordan du lægger den nye funktion ind på din mobil, så du fremover bare skal klikke på en knap, ligesom når du åbner en app.

100 nye midlertidige p-pladser på et grusareal ved Marina Syd skal være med til at afhjælpe et akut behov for flere p-pladser i den sydlige del af Kolding midtby. De nye pladser tages i brug mandag den 28. september. Kommunen arbejder sideløbende på at finde yderligere p-pladser lidt tættere på bymidten.

Forleden blev 148 kommunale p-pladser ved universitetet i Kolding midtby nedlagt i forbindelse med, at UC SYD nu går i gang med at bygge nyt campus ved siden af SDU. I første omgang har Kolding Kommune indgået en aftale med lystbådehavnen om brug af 50 midlertidige pladser ved Marina Syd i en kortvarig periode, indtil pladserne skal bruges til bl.a. vinteroplag af både. Nu følger yderligere 100 p-pladser i samme område.

”Med godt én km til campusområder er jeg godt klar over, at placeringen ved Marina Syd ikke er den mest attraktive for de bilister, som har været vant til at parkere ved universitetet. Men med det nuværende pres på p-pladserne har det haft førsteprioritet for os at skaffe nogle ekstra pladser – også selv om placeringen ikke er optimal. Samtidig fortsætter vi med at forsøge at skaffe flere nye p-pladser lidt nærmere bymidten,” oplyser afdelingsleder Heine Fischer Møller fra Trafik, Vej og Park ved Kolding Kommune.

Midlertidig tilladelse

De nye midlertidige p-pladser ligger på det areal lige vest for Marina Syd, som BlueKolding har haft gravet op i forbindelse med etablering af nye trykledninger og ny pumpestation fra Kolding Åpark til Agtrup. Arealet ligger i øjeblikket unyttet hen, så kommunen har fået tilladelse til at bruge pladsen til midlertidig parkering i op til tre år, mens politikere og myndigheder tager stilling til Marina City-planerne.

Før de nye pladser tages i brug, skal der sættes parkeringsskilte op, arealet skal jævnes, og der bliver kørt stabilgrus på. Parkering vil være gratis og uden tidsbegrænsning.

Hvis du ikke kan finde en p-plads

Hvis man vil tættere på campusområdet er det nok lettest at finde en ledig p-plads på Riberdyb eller i Føtex’s p-hus, men begge steder er der en tidsbegrænsning på tre timer. Hvis man køber et dags- eller månedskort, er der dog fri parkering på Riberdyb – læs mere på www.kolding.dk/parkering.

Bilister på p-jagt anbefales også til at bruge kommunens mobilvenlige parkeringshjemmeside parkering.kolding.dk, som viser, hvor der aktuelt er ledige p-pladser i midtbyen. Lægger man funktionen ind på sin mobiltelefon, kan man hurtigt skaffe sig et overblik over mulighederne, når man møder om morgenen.

”Endelig håber jeg, at studerende og områdets andre bilister vil overveje, om de har mulighed for at køre sammen eller måske gå, cykle eller bruge kollektiv transport, så vi letter presset på p-pladserne en lille smule,” fastslår Heine Fischer Møller.

Når UC SYD’s byggeri er færdigt, er det planen at opføre et p-hus i campusområdet. Planerne er indarbejdet i lokalplanen, og politikerne har sat penge af til projektet. Sammenlagt er der godt 2.000 kommunale p-pladser i Kolding midtby. På langt de fleste er det gratis at parkere.

Artiklen er publiceret 11. september 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey