Geografisk Have lægger jord til 4000 blomsterløg, hvis blomsterpragt vil være symbol på den store indsats, de frivillige hver dag yder.

De frivillige vil i år fejre frivilligheden med en stor stak blomsterløg og i fællesskab skabe et synligt symbol på frivilligheden, som besøgende i Geografisk Have vil kunne glæde sig over i mange år frem.

Det er de frivillige fra kommunens brugerstyrede aktivitetshuse m. fl. og frivillige fra Geografisk Haves Venner, Geografisk Have og Seniorforvaltningen i Kolding Kommune som på Frivillig Fredag 27 september 2019 på en utraditionel vis markerer og skaber et spirende symbol for at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

"De brugerstyrede aktivitetshuse tilbyder en væld af aktiviteter og arrangementer til glæde for seniorer og førtidspensionister. Alt dette kan kun lade sig gøre i kraft af alle de frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats i hvert aktivitetshus. Der er så mange, som hver især bidrager med stort og småt. Ingen kan undværes, og vi skylder dem en stor tak for den indsats", siger Søren Rasmussen, udvalgsformand for Senior Udvalget og Fritids-Idrætsudvalget i Kolding Kommune.

I Kolding Kommune har de 20 brugerstyrede aktivitetshuse igennem årene altid markeret Frivillig Fredag på særlig vis. Tidligere er der lavet et kæmpe puslespil i gågaden i Kolding med billeder af aktivitetshusene. Der har været arrangeret en dag med musik, fest og farver på Den Engelske AL Passagen, og sidste år var der gospelsang i Aktivitetshuset Midtgården.

4000 blomsterløg

100 aktive seniorer fra de brugerstyrede aktivitetshuse vil på Frivillig Fredag hjælpe med at lægge nogle af de 4000 blomsterløg, som skal i et afgrænset stykke jord i Geografisk Have. De Frivillige fra Geografisk Haves venner og Geografisk Have vil både bistå med praktiske opgaver og stille deres faglige indsigt til rådighed både før, under og efter.

Det kræver en fælles indsats at få løgene lagt, så de kan begynde at slå rødder, komme i vækst og spire, så de til foråret kan vise blomsterpragten til glæde for alle besøgene i Geografisk Have. Til foråret vil alle løgene danne en hånd, som symbol på den store indsats, de frivillige hver dag yder.

Fælles glæde

"Det enkelte løg er i sig selv smukt og enestående. I et fællesskab af mange løg så fremkommer overdådigheden, mangfoldigheden og kreativiteten. På samme måde er det med alle de frivillige seniorer, som igennem deres virke bidrager til så megen glæde hos andre. Det er i de værdifulde fællesskaber, at mennesker trives og det må siges at være meningsfuldt at være sammen om at lægge løg, som til foråret kan beses af mange mennesker og til fælles glæde", siger Søren Rasmussen.

Har du lyst til at vide mere om arrangementet eller de brugerstyrede aktivitetshuse, er du altid velkommen til at kontakte aktivitetskonsulenterne i Seniorforvaltningen Bente Suni tlf. nr. 51 52 60 04 eller Else Schjødt Pedersen tlf. nr. 23 32 91 10.

Artiklen er publiceret 20. september 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey