I 2018 er erhvervsaffaldsgebyret på 391 kroner eksklusiv moms. Gebyret dækker blandt andet over håndtering af forbrændingsegnet affald såvel som det genanvendelige.

2700 virksomheder i Kolding Kommune får i disse dage brev om opkrævning af det årlige grundgebyr.

I 2018 er gebyret på 391 kroner eksklusiv moms. Virksomhederne betaler gebyret, fordi de, blandt andet, bruger en kommunal affaldsordning.

De kan dermed sætte kryds ved én eller flere af disse punkter:

  • Virksomheden har vejekort til kommunes genbrugspladser.
  • Virksomheden har en 110 liters affaldspose knyttet til virksomheden.
  • Virksomheden bruger en privat renovatør. Dermed sender den nemlig affald i omløb i kommunen, og man
  • betaler for de administrative omkostninger forbundet med det.

Opkrævning

Kolding Kommune opkræver grundgebyret ud fra oplysninger i CVR-registret. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne er korrekte. Tjek dem på: Virk.dk.

 

Mulighed for fritagelse

Enkelte virksomheder kan fritages for at betale gebyret. Det gælder fx:

  • Virksomheder med en omsætning eller løn under kr. 300.000 i 2016.
  • Virksomheder, der er ophørt.

Vær opmærksom på, at

  • man selv skal søge om fritagelse elektronisk via Kolding.dk eller www.virk.dk. Her skal virksomheden bruge et p-nummer og en virksomhedskode. Begge står i det brev, som virksomheden har modtaget
  • ansøgningsfristen er den 16. august 2018
  • en fritagelse gælder for et år af gangen. Selv om virksomheden blev fritaget sidste år, skal virksomheden derfor søge igen, hvis den ønsker fritagelse i 2018.
Artiklen er publiceret 11. Juni 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey