OPDATERING: Trekantområdets Brandvæsen har ophævet afbrændingsforbuddet 19. juni 2018, dog gælder skærpede krav ved afbrænding af sankthansbål.

Læs pressemeddelelse om ophævelsen af afbrændingsforbuddet.

 

----

 

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove, hvilket branden i Randbøl forleden vidner om.
Trekantområdets Brandvæsen udsteder derfor et afbrændingsforbud.

 

Trekantområdets Brandvæsen udsteder et afbrændingsforbud gældende fra den 25. maj 2018 for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændings¬bekendt-gørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

  • grill* 
  • ildsteder
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.


Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

  • Lad aske blive i den tillukkede grill 
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om afbrændingsforbuddet, er du velkommen til at kontakte Trekant Brand på telefon 76 81 08 00.

Artiklen er publiceret 25. maj 2018
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey