Langt de fleste holdaktiviteter i sundhedscentret aflyses.

Kolding Kommune aflyser langt de fleste holdaktiviteter i sundhedscentret og aflyser nogle aktiviteter i kommunale bygninger. Det sker efter regeringen har opfordret til skærpet opmærksom for at inddæmme og forsinke udbruddet af Coronavirus.

Samtidig opfordrer Kolding Kommune til at aflyse aktiviteter i brugerstyrede huse og andre steder, hvor mange ældre samles. Hensynet til vores ældre gør, at vi hellere ser en aflysning frem for at holde fast i aktiviteten.

 

Midlertidig lukning af tilbud til socialt udsatte og handicappede borgere

På baggrund af de nationale myndigheders opfordring til at begrænse smitterisikoen ved Corona, lukker Kolding Kommune forskellige tilbud på socialområdet.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene Nordhøj, MultiFlex, Ndr. Bjert, Altarp og Dagcenter Cortex lukkes midlertidigt fra onsdag morgen den 11. marts for at undgå, at borgere i disse tilbud smitter hinanden, bliver smittet af personalet eller bliver smittet under transporten. Når borgerne bliver i deres hjem, reduceres deres risiko for at blive smittet.

Ligeledes lukker de kommunale væresteder Savværket, Pusterummet, Kulturhuset, Vækststedet, Space og De Frie Fugle onsdag morgen for at undgå, at brugerne bliver smittet, mens de opholder sig på værestederne.

 

Er du i tvivl, kan du følge med på www.coronasmitte.dk eller få råd og vejledning hos callcentret tlf. 70200233.

Kolding Kommune har kendskab til, at to borgere er i karantæne. I et par andre tvivlstilfælde har nogle af kommunens egne medarbejdere været sendt hjem i frivillig karantæne, indtil det blev afklaret om de blev smittet.

Artiklen er publiceret 10. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey