Den nu konstituerede skoleleder på Kolding største folkeskole, Lyshøjskolen, bliver fra 3. januar fastansat skoleleder.

 

Fra årsskiftet kan den 46-årige Anders Svendsen kalde sig fastansat skoleleder på Lyshøjskolen. Indtil da fortsætter han som konstitueret skoleleder.

”Jeg er både stolt og glad”
Anders Svendsen glæder sig til at stå i spidsen for skolen, der har omkring 1000 elever fordelt på omkring 40 klasser.


”Jeg er både stolt og glad for at skulle stå i spidsen for en skole med en dejlig mangfoldighed af elever, personale og forældre samt et lokalmiljø, som vil skolen. Jeg vil fortsat arbejde for at skabe de bedste rammer for trivsel og læring i en kompleks virkelighed”, siger Anders Svendsen.

Vigtigt med en kompetent skoleleder
Morten Kongsbak, der er skolens skolebestyrelsesformand, understreger, hvor vigtigt det har været for bestyrelsen at fastansætte en skoleleder, der kan sikre de bedste vilkår for skolen.


”For skolebestyrelsen har det været vigtigt at få en kompetent og udviklingsorienteret skoleleder, der kan fortsætte videreudvikling af Lyshøjskolen inden for det faglige, sociale og dannelsesmæssige til gavn for vores børn og unge. Og dermed sikre de gode resultater og fortsætte videreudviklingen af skole-hjem-samarbejdet”, udtaler Morten Kongsbak.


Anders Svendsen blev konstitueret skoleleder på Lyshøjskolen, da den tidligere skoleleder Jan Hjort blev sygemeldt. Konstitueringen fortsatte, da Jan Hjort efter sygemeldingen fik job som konsulent i Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning.


Inden Anders Svendsen blev konstitueret skoleleder, var han skolens viceskoleleder. Denne stilling overtog Annette Hartøft, der også nu bliver fastansat viceskoleleder.

 

Artiklen er publiceret 07. december 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey