I kan som forening indstille de frivillige, som I mener fortjener at få en anerkendelse for den indsat som de har gjort i jeres forening.
  • Det er tredje år at Kolding Kommune uddeler Frivilligbevis. Første uddeling var i juni 2017.
  • Der uddeles Frivilligbeviser 2 gange årligt. I 2019 er det den 23. maj og den 27. september i forbindelse med Frivilligugen.
  • I juni 2017 blev der uddelt 23 frivilligbeviser, og i november 2017 blev der uddelt 39 frivilligbeviser. I alt blev der uddelt 62 beviser i 2017.
  • I juni 2018 blev der uddelt 24 beviser i juni og 20 i november 2018. I alt blev der uddelt 44 beviser i 2018.

Nu kan sociale foreninger indstille frivillige, som fortjener at få en særlig anerkendelse. Deadline for indstilling til frivilligbeviser er den 10. septemberj 2019

Kolding Kommune vil gerne takke alle de frivillige, som gør et stort ulønnet frivilligt arbejde i sociale foreninger og institutioner. Det sker i forbindelse uddelingen af Frivilligbevis 2019
Nu kan sociale foreninger i Kolding Kommune indstille de frivillige, som fortjener at få en særlig anerkendelse.
Foreningerne bestemmer selv, hvem der skal indstilles.
Frist for at indsende indstilling(er) er den 10. september 2019
Selve overrækkelsen af frivilligbeviser finder sted ved en reception i Byrådssalen på Kolding Rådhus torsdag den 26. september kl. 17. Her vil formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Karina Lorentzen Dehnhardt, holde en tale og overrække frivilligbeviserne.
Kolding Kommunes uddeling af Frivilligbevis hverken kan eller skal erstatte den indsats, som kommunen ellers gør. Det er et arrangement, som sætter fede streger under, hvor vigtige frivillige er i samfundet. Frivillige giver livskvalitet og meningsfulde fællesskaber til de mennesker, som modtager de frivilliges hjælp og støtte.
Har I brug for hjælp eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskaber Mette Winther Hauge på tlf. 30 89 72 74.

Foreningen indstiller følgende person til et frivillighedsbevis:

Artiklen er publiceret 26. august 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey