Som en konsekvens af Kolding Kommunes budget for 2020, er der nedlagt 141 stillinger

Som en konsekvens af Kolding Kommunes stramme budget for 2020, er der nedlagt 141 stillinger. De 141 stillinger fordeler sig mellem medarbejdere, der er varslet afsked og ledige stillinger, der ikke bliver genbesat.

Hovedparten er fuldtidsstillinger, men tallet dækker også over fx ungarbejdere, der arbejder ganske få timer.

De kommende to-tre uger er der partshøring, så det er ikke en endelig opgørelse. Desuden skal forældrebestyrelserne forholde sig til, om de med egenbetaling vil fortsætte med køkkenhjælp i institutioner, ligesom skoleområdet først kommer med planlægningen til januar.

Kolding Kommune har valgt hurtigt at varsle medarbejdere en opsigelse, så det får større effekt for næste års budget.
”Vi har arbejdet hurtigt efter byrådsbeslutningen, hvorfor at medarbejderne hurtigt er blevet varslet. Dels for at sikre at budget 2020 holder, og dels for at skabe tryghed ved de medarbejdere der er tilbage”, forklarer kommunaldirektør Thomas Boe.

Hjælp til medarbejderne
Kommunens HR afdeling holder orienteringsmøder for afskedigede medarbejdere i december 2019 og i januar og februar 2020. De er spredt på flere måneder, fordi medarbejderne har forskellige varsler. Mange medarbejderne har mulighed for at få støtte fra Tryghedspuljen til eksempelvis kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også karrieresparring, -afklaring og individuel rådgivning. De medarbejdere, som ikke omfattes af Tryghedspuljen, vil få tilbud om sparring på deres CV som en hjælp til at komme videre i deres arbejdsliv.

Artiklen er publiceret 12. november 2019
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey