Vejdirektoratet inviterer til borgermøde om en evt. ny midtjysk motorvej fra Give til Haderslev.

Om undersøgelsen

Formålet med VVM-undersøgelsen er at belyse vejprojektets mulige påvirkning af omgivelserne og at tilpasse vejprojektet til landskabet, så påvirkningen af omgivelserne bliver begrænset. Desuden skal VVM-undersøgelsen skabe et sagligt grundlag for en offentlig debat og senere en politisk beslutning om motorvejsprojektet.

VVM-undersøgelsen belyser flere alternative linjeføringer af en Ny Midtjysk Motorvej.

Læs mere på www.vejdirektoratet.dk/midtjysk.

Vejdirektoratet har gennemført en omfattende planlægningsundersøgelse af en Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev - en såkaldt VVM-undersøgelse. Vejdirektoratet afholder borgermøder i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen.

Du kan læse mere om projektet og komme med dine bemærkninger og kommentarer til undersøgelsen på www.vejdirektoratet.dk/midtjysk. Høringsperioden løber frem til den 13. april 2020.

På borgermøderne vil projektets forskellige løsninger bliver præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk om projektet.

Herunder kan du se tid og sted for de fem borgermøder.

  • Tirsdag d. 25. februar 2020, kl. 19.00 - 21.00, Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund
  • Onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19.00 - 21.00, Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  • Torsdag d. 12. marts 2020, kl. 19.00 - 21.00, Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup
  • Mandag d. 16. marts 2020, kl. 19.00 - 21.00, Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
  • Tirsdag d. 17. marts 2020, kl. 19.00 - 21.00, Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev

Artiklen er publiceret 13. februar 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey