Sydtrafik reducerer kapaciteten i alle busser fra d. 11. marts for at mindske smitterisikoen.

Sydtrafik har 11. marts 2020 indført en række initiativer, som har betydning for busdriften. Målet er at bidrage til mindske spredningen af Corona/Covid-19 virus i Danmark.

”Vi er af myndighederne blevet opfordret til at begrænse trængslen i de kollektive transportmidler, og det tager vi selvfølgelig alvorligt,” siger Lars Berg, der er administrerende direktør i Sydtrafik.

”Da det omhandler vores myldertidsperioder, hvor næsten alt materiel er ude at rulle, kan vi desværre kun i meget begrænset omfang afbøde trængslen ved at sætte mere materiel ind. Derfor er vores fokus primært på at mindske antallet af passagerer i bussen.”

Det betyder helt konkret, at det maksimale antal af passagerer i bussen reduceres til antallet af siddepladser plus få ekstra passagerer i bussens ståområde. Det bliver op til buschaufførerne af overholde disse restriktioner, der kan variere i forhold til bussens størrelse, og Sydtrafik henstiller til at man følger chaufførernes anvisninger.

”Vi ved det stiller store krav til vores passagerers velvilje, men vi håber på, at alle er med på at få det til at fungere, så længe det er aktuelt,” siger Lars Berg:

”Hvis man har mulighed for at bruge den kollektive transport på andre tidspunkter, eller man kan bruge andre transportmidler i myldretidsperioden, så kan vi sammen sikre, at der stadig er plads til dem, der ikke har andre muligheder.”

Sydtrafik informerer også om, at der i samarbejde med de andre trafikselskaber er truffet en beslutning om midlertidigt at sætte Rejsegarantien ud af spil. Det er standard procedure ved større hændelser som disse, og det betyder, at man som rejsende ikke kan benytte sig af Rejsegarantien.

Udover at reducere antallet af rejsende har Sydtrafik også iværksat andre initiativer:

”Vi informerer vores kunder omkring sundhedsstyrelsens anbefalinger til de rejsende på alle tilgængelige platforme, og vi rengør busserne dagligt på alle kontaktflader.”

Busserne kører efter normal køreplan, og man kan holde sig opdateret omkring den kollektive trafik i Syd- og Sønderjylland på www.sydtrafik.dk. Derudover opfordrer Sydtrafik alle til at holde sig opdaterede på www.coronasmitte.dk, hvor man blandt andet kan læse alle myndighedernes anbefalinger til rejsende i den kollektive trafik.

Artiklen er publiceret 11. marts 2020
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey